Sàn gỗ công nghiệp Hà Nguyễn – Vgroove, khe V SUPERRIOR WATER RESISTANT QUALITY ( Mặt Sần, vân nổi)

KT: 12*137*1285mm.6 tấm/1 hộp=1,056 m2 AC5 Class33 – Made in Malaysia