Sàn gỗ công nghiệp Hà Nguyễn INOVAR INVOGUE

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4
Xuất xứ: Malaysia
Số lượng: 8 tấm/hộp
Diện tích: 1,98m2/hộp
Giá: Liên hệ