Gỗ Giáng Hương

  • Giáng Hương là loài bản địa của các nước Đông Nam Á như Myanma, Lào, Thái Lan, Việt Nam. Cây Giáng Hương có kích thước khá cao, trung bình từ 10m đến 30m. Đường kính cây Giáng Hương cũng khá lớn, có thể lên đến 1,7m.