Gỗ Đỏ Lào

Ván sàn Gõ Đỏ Lào là loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm I, người Lào gọi là May Tè Kha, tên thương phẩm là Red-wood.